Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek De Leenheer BVBA

Kapelstraat 79

9140 Steendorp

Hoofdapotheker: Kurt De Leenheer

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0476418567

Machtigingsnummer APB: 462301

Telefoonnummer: 03 774 20 21

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.